Çalışma Grupları

Strateji Çalışma Grubu
Eğitim Çalışma grubu
Sportif Çalışma grubu
Alt Yapı Çalışma Grubu
Finans Çalışma Grubu
Dış İlişkiler Çalışma Grubu
Halkla İlişkiler Çalışma Grubu
Ar-Ge Çalışma Grubu