PENDİK YELKEN MARINTURK CUP  YARIŞ İLANI

                                                        7 Ekim 2018

1  ORGANİZASYON OTORİTESİ
Yat Yarışı 7 Ekim 2018 tarihinde “Pendik Marinturk İstanbul City Port” işbirliği ile Pendik Yelken Kulübü tarafından düzenlenecektir.

2  UYGULANACAK KURALLAR
2.1       Uluslararası Yelken Federasyonu (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2018-2020

2.2       (WS) Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2018–2019

2.3       (WS) Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)

2.4         IRC Kuralları 2018 Bölüm A,B,C
2.5         Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2018 İlke Kararları, Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Yat Yarış Talimatı 2018.
2.6       İş bu Yarış İlanı, Pendik Yelken Marinturk Cup 2018  Yarış Talimatı varsa Ek Yarış Talimatları,
2.7         Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. Ayrıca hala çözülmemiş bir konu varsa Protesto Komitesi herkes için en adil olacak şekilde bir karar alacak ve bu karar Yarış Komitesince uygulanacaktır.

3  REKLAM
3.1       Tekneler (WS) Yönetmelik 20 ve TYF Reklam Talimatına göre reklam taşıyabilirler.
3.2       Ulusal otorite onaylı geçerli reklam belgesi olan tekneler, belgenin bir kopyasını kayıt formları ile birlikte Yarış Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
3.3       Organizasyon Otoritesi yarışa katılan teknelerden yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir. Bu malzemelerin nereden temin edileceği ve nasıl kullanılacağı Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

4  SINIFLAR VE HANDİKAP SİSTEMİ

 

4.1       IRC I Sınıfı: TCC 1,139 ve 1.070 üzeri olan tekneler ile TCC değerine bakılmaksızın tüm Mumm 30 (Farr 30) tipi tekneler. IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC II Sınıfı:TCC 1,069 ve 1,020 arası olan tekneler. IRC II Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC III Sınıfı: TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler. IRC III Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

IRC IV Sınıfı:TCC 0,979 ve altı olan tekneler. IRC IV Sınıfı teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

 

4.2       Gezgin sınıfı,

  1. a) 2018 yılı IRC ölçü belgesi çıkartmamış,
  2. b) Tekne yarış amacı ile imal edilmiş, içi boşaltılmış, modifiye edilmiş olmayan,
  3. c) Yelkenleri sıradan dacron evsafından daha özellikli bir malzemeden yapılmış olmayan,
  4. d) Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan,

            e)İçten takma motoru olan tekneler yarışa katılabilirler.

 

4.3       Kayıtlar sırasında UNCL veya RORC tarafından verilmiş onaylı ve tekne sahibi/sorumlusu tarafından imzalı IRC ölçü belgesi veya onaylı sureti ile GEZGİN Sınıfı için istenen ölçü ve özellik beyanı : ( teknenin imal yılı, metre olarak tam boy LOA, spinaker –asimetrik/simetrik , pervane açılır-kapanır/sabit ile Hareketli/sabit salma ) ibraz edilecektir.

 

 

4.4       IRC Sınıfları için: Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacak olup sonuçlar CT = ET x TCC formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde : CT (Corrected Time) = Düzeltilmiş Zaman (saniye), ET (Elapsed Time) = Yarışta Geçen Zaman (saniye), TCC (Time Corrector IRC rating) = Zaman Düzeltme Katsayısı anlamındadır.

 

 

4.5       Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacak olup sonuçlar CT=ETxTCF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde:

CT (Corrected Time) = Düzeltilmiş Zaman (saniye),

ET (Elapsed Time) = Yarışta Geçen Zaman (saniye),

TCF (Time Corrector Factor) = Zaman Düzeltme Faktörü  anlamındadır.

 

 

4.6       GEZGİN Sınıfı için TCF aşağıdaki formül ile hesaplanır.

0,2424 x √R

TCF = ———————–

1 + 0,0567 x √R

R (Rating) = LOA (m) x 2,65  ile bulunan değere yaş indirimi uygulanmış

rating değeridir.

4.7       GEZGİN Sınıfında spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) kullanmak isteyen teknelerin düzeltilmiş rating değerleri  %10 arttırılarak uygulanır.

4.8       GEZGİN Sınıfında katlanır pervanesi olan teknelerin düzeltilmiş rating değerleri %5 arttırılarak uygulanır.

 

4.9      GEZGİN Sınıfı teknelere uygulanacak yaş indirimleri aşağıdaki gibidir :

 

2018 yılı için %0,00

2017 yılı için %0,40

2016 yılı için %0,80

2015 yılı için %1,20

2014 yılı için %1,60

2013 yılı için %2,00

2012 yılı için %2,40

2011 yılı için %2,80

2010 yılı için %3,60

2009 yılı için %4,40

2008 yılı için %5,20

2007 yılı için %6,00

2006 yılı için %6,80

2005 yılı için %7,60

2004 yılı için %8,40

2003 yılı için %9,20

2002 yılı ve daha yaşlı tekneler için %10

4.10     En düşük düzeltilmiş zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.

4.11  Her tekne yarışlar süresince uygun demir ve yeterli miktarda zincir/halat teknede bulundurmak zorundadır. Ancak demirler günün ilk uyarı işareti ile yarışı bitirmesine kadar geçen sürede loçada bulundurulmayacak, teknede, zincirlikte veya ambarlarda muhafaza edilecektir.

 

 

5 KAYITLAR
5.1       Kayıt formu tamamen doldurulmuş, yat sahibi veya yazılı olarak yetki verdiği sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC ölçü belgesi, Gezgin Sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinnaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2018 yılı ekip lisansları (vizeli numaralarının yazılması) ile birlikte 5 Ekim 2018Cuma günü saat 15:00’ekadar www.pendikyelken.comweb sayfasında yayınlanmış, sportif sekmesi altındaki yarış ilanı formu doldurarak, kayıt ücreti dekontu ile birlikte  info@pendikyelken.come-posta adresine gönderilerek ve ya Pendik Yelken Kulübü / Marintürk Ön Büro’ya elden teslim edilerek yapılacaktır. Başvuru sonrasında telefonla teyit alınmalıdır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

5.2       Kayıt ücreti 80 TL dir.  Banka hesap bilgileri;

PENDİK DENİZ YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

            Garanti Bankası Kaynarca Şubesi     IBAN: TR85 0006 2000 8750 0006 2953 54

 

5.3       5 Ekim 2018 Cuma günü saat 15:00 dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5.4       Kayıt Formlarında ekip isimleri Nüfus Cüzdanında olduğu şekilde yazılmalıdır. Aksi halde kayıt geçerli sayılmayacaktır. Yarışlara katılan yarışçıların 2018 yılında alınmış veya 2018 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans Kulübümüz aracılığı ile çıkartılmaktadır. Geçici Lisans ücreti 55 TL dir. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.
5.5       İlgili kişi: Bora Karakol
Telefon:  0 532 247 86 78
e-posta: info@pendikyelken.com
5.6       Bir seri yarışın başında yarış ilanında belirtilmiş ve kayıt formu ile birlikte ibraz edilmiş olan bir ölçü belgesi, seri devam ederken bir başkası ile değiştirilmeyecektir. Ancak olabilecek bir protesto sonucunda veya UNCL/RORC Rating Ofisi tarafından belirlenmiş bir hata durumunda alınacak yeni belgedeki TCC değeri, bir önceki belge tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
5.7       Geçerli IRC ölçü belgesi veya Gezgin Sınıfı için istenen beyanı olmayan bir teknenin bu yarışa katılmasına izin verilmeyecektir.

 5.8     Kayıt Formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.

 5.9      Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.

 5.10    Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

6  YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Yarış Sekreterliği 5 Mayıs 2018 Cuma günü/ kayıt süresinin bitimine kadar Marinturk Pendik Marina Pendik Yelken Kulübü yarış ofisinde,  Yarış günü ise yine Pendik Yelken Kulübü yarış ofisinde kurulacaktır.

7  YARIŞ TALİMATI
Yarış Talimatı Yarış Sekreterliğinden alınabilir.

 

8  ROTALAR  
8.1        IRC 1 ve IRC 2 Sınıfları için: Start – Büyükada bankı feneri iskelede – Büyükada-Heybeliada kanalından geçiş(Büyükada iskelede-Heybeliada sancakta) – Balıkçı Adası iskelede – Finiş (yaklaşık 19 deniz mili)
IRC 3 Sınıfı için: Start – Sedef Adası iskelede – Balıkçı Adası iskelede – Finiş (yaklaşık 13 deniz mili)
IRC 4 ve GEZİ Sınıfları için: Start – Sedef Adası iskelede – Finiş (yaklaşık 10 deniz mili)

9 ALTERNATİF ROTALAR 
9.1       Yarış Komitesi gerek gördüğünde VHF Kanal 73 den ilan etmek ve Pembe Bayraktoka etmek sureti ile aşağıda yazılı olan ‘Alternatif Rotayı’ uygulayabilir. Uyarıların alınmaması düzeltme isteğine neden olamaz.
9.2         IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4, DESTEK Sınıfları için: Start – Sedef Adası iskelede – Finiş (yaklaşık 10 deniz mili)

10        YARIŞLARI BAŞLATMA  

10.1     Bu yarışlar, RRS 26 nın değişik şekliyle aşağıdaki gibi başlatılacaktır. Uyarı İşareti “Kod Flaması” 1 seda işareti ile toka edilir (starta 10 dakika var). Hazırlık İşareti Kod Flaması P veya I, 1 seda işareti ile toka edilir (starta beş dakika var), Bir Dakika Hazırlık İşareti 1 uzun seda işareti ile arya edilir (starta 1 dakika var), Start İşareti Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir (start saati).
10.2    7 Ekim 2018 Pazar günü  ilk sınıf/sınıflar için uyarı işareti saati 11:50olacaktır. Start sıralaması kayıtlardan sonra belirlenecektir. Uyarı işareti saatlerinin değişikliği Yarış Komitesi yetkisindedir. Start etme süresi 15 dakikadır.

10.3 Ferdi Geri çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler.Yarış Kurulu  bu durumdaki tekneleri uyarmayacaktır.Ferdi Flamasının toka edilmesi  halinde erken start etmiş tekneler,kendilerini teşhis edecek ,tekne bütünüyle start öncesi tarafa geçecek ve start yenilenecektir.Protesto Kurulu uygun gördüğünde bu durumdaki teknelere ceza puanı verebilir.
10.4       Yarışların start sıralaması kayıtlardan sonra belirlenecektir. Uyarı işareti saatlerinin değişikliği Yarış Komitesi yetkisindedir.

11 START HATTI
Pendik Marintürk İstanbul City Port Marina mendireğinden güney yönüne atılmış iki şamandıra arasındaki hattır. Startlar iki şamandıra arasından genel batı istikametinde yapılacaktır.

12 FİNİŞ HATTI

Pendik Marintürk İstanbul City Port Marina mendireğinden güney yönüne atılmış iki şamandıra arasında ki hattır. Finişler iki şamandıra arası ters istikamette genel doğu istikametinde  yapılacaktır.
13 YARIŞ SÜRESİ
7 Ekim Pazar günü 18:00 a kadardır.
14  ÖDÜLLER
14.1     Yarış sonunda her sınıftan ilk üç tekne ödüllendirilecektir.

14.2     Marinturk İstanbul City Port Marina Özel Ödülleri;

Birincilere Marinturk Marina İstanbul City Port veya Marinturk Göcek’te  1 ay konaklama,

İkincilere Marinturk İstanbul City Port veya Marinturk Göcek’te 15 gün Konaklama,

Üçüncülere Çekme – Atma , 3 gün kara park ve alt yıkama olarak belirlenmiştir.

14.3     Ödül Töreni 7 Ekim Pazar günü yarışların bitiminden itibaren Pendik Marinturk İstanbul City Port’ta  yapılacaktır.

15  KONAKLAMA
Yarışa kayıt yaptırıp katılım ücretini ödeyen tüm tekneler 01 Ekim Pazartesigününden, yarış sonunda 07 Ekim Pazargününe kadar Pendik Marinturk İstanbul City Port ta kendilerine ayrılan özel pontonda ücretsiz  konaklayabilirler. Konaklama yapıp yarışa katılmayan teknelere bu özel hüküm uygulanmayacaktır.

16  SORUMLULUK
16.1  Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 Yarışma Kararı – “Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”


16.2
  Bu yarışları düzenleyen Pendik Yelken Kulübü, Sponsorlar, Yarış ve Protesto Komiteleri, yarışlarda veya bunlara ait çalışmalarda, yarış talimatları, yarış rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarışanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taşımaz.

17  SİGORTA
Organizasyon Otoritesi tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dahil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder.

18  GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI

Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanmasını peşinen kabul ederler.

19  DİĞER HUSUSLAR

Yarışta görev alacak tüm Hakem / Görevliler, ücretsiz otopark kullanımı için araç plakalarını, en geç  5 Ekim Cuma gününe kadar Organizasyona bildireceklerdir.

 

ROTA